Yolluk Formları

Sürekli Görev Yolluğu için istenen belgeler

  1. Sürekli Görev yolluğu bildirimi
  2. Dilekçe
  3. Geldiği Kurumun Personel Nakil Bildirimi
  4. İTÜ de işe başladığı birimin “göreve başlamıştır” yazısı
  5. Personel hareket onayı

Tüm belgelerin Personel Daire Başkanlığından “ Aslı Gibidir” onaylı olması gerekmektedir.

Görev Yollukları için istenen belgeler

  1. Yolluk Bildirimi
  2. Harcama Belgeleri (Taksi , otel  faturası  vb.)
  3. Yurtdışı çıkışlarında pasaport fotokopisi

* Aksi beyan edilmedikçe tüm ödemeler  personelin İTÜ İş Bankası hesaplarına Yapılmaktadır.

Yurtiçi Geçici Görev Yolluk Bildirimi
Yurtdışı Geçici Görev Yolluk Bildirimi
Yurtiçi Sürekli Görev Yolluk Bildirimi