Satın Alma Şube Müdürlüğü

Satin-Alma

Müdürlüğümüz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu çerçevesinde İTÜ Rektörlüğü ve bağlı birimlerinin muhtelif demirbaş, mal ve hizmet alımları ile ilgili doğrudan temin ve ihale süreçlerini yürütmektedir.

Müdürlüğümüz 2 şeflikten oluşmaktadır.

- İhale Birimi: Üniversitemizin tüm yerleşkeleri ve birimleri için "Temizlik, Güvenlik ve Personel Taşıma vb."  gibi hizmetleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu doğrultusunda alımları ve ilgili tüm süreçlerini yürütür. Ayrıca mobilya ve cihaz alımı ihale süreçleri de bu birimce yürütülmektedir.

- Doğrudan Temin Birimi: Rektörlük ve bağlı birimlerin sarf malzeme ihtiyaçları gibi diğer tüm ihtiyaçlarını doğrudan temin yoluyla satın almakla alakalı birimimizdir.

Başkanlığımız Satın Alma Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen işlerde kullanılan örnek formlara ve yapılan ihalelerin ilanlarına aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz.