Başkanlık


Sekreterya


Taşınır Kayıt Kontrol Birimi

Satın Alma Şube Müdürlüğü


Satın Alma (İhale) Birimi


Satın Alma (Doğrudan Temin) Birimi

Mali İşler Şube Müdürlüğü


Bütçe, Maaş ve Özlük Birimi


Taşınmaz Kiralama Birimi

İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü


Lojman Hizmetleri Birimi


Personel Servis Hizmetleri Birimi


Temizlik Hizmetleri Birimi