İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü

Müdürlüğümüz, üniversitemiz mensuplarının işe geliş ve gidişlerinde hizmet veren personel servis araçlarının her türlü kontrollerinin yapılması, üniversitemiz Yerleşkelerine ait tüm bina ve çevre temizlik hizmetlerinin yaptırılması ve periyodik kontrollerinin yapılması, İTÜ Kamu Konutları Usul ve Esaslarında belirtilen görevleri yerine getirilmesini sağlar.
İdari Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı İç Hizmetler Şefliği ve Kamu Konutları Şefliği bulunmaktadır.

Lojman Hizmetleri Birimi

İTü Kamu Konutları Usul ve Esaslarında verilen görevleri yerine getirmek.
İTü Kamu Konutları ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için  tıklayınız.

Personel Servis Hizmetleri Birimi

  1. İhale mevzuatı çerçevesinde satın alma yoluyla yüklenici firmalara ihale edilen personel servis hizmetlerinin, yüklenici firma ile yapılan sözleşme hükümlerine uygunluğunu kontrol etmek,
  2. Servis hizmetlerinin ifasında, eldeki verilerle en yüksek faydayı sağlamak için gerekli önlemleri almak,
  3. Üniversitemiz ile yüklenici firmalar arasındaki koordinasyonu sağlamak,
  4. Hizmetlerin teknik ve idari şartnameleri ile yüklenicilerin aylık hak edişlerini hazırlamak,
Temizlik Hizmetleri Birimi

Üniversitemiz Yerleşkelerine ait tüm bina ve çevre temizlik hizmetlerinin yaptırılması ve periyodik kontrollerinin yapılması.