Özgörev

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı "Kamu Kaynağını etkin, ekonomik ve verimli" kullanmayı prensip olarak kabul etmiş Üniversitemizin çeşitli birimlerinden gelen talepleri ve genel ihtiyaçlarını (personel servis, tüm birimler bina ve çevre temizlik hizmeti, yerleşkeler güvenlik hizmeti vb.) önem sırasına ve bütçe durumuna göre karşılamaya çalışmaktadır.