Özgörev

Üniversitemizin strateji ve kalite politikaları doğrultusunda; eğitim-öğretim, Ar-Ge ve diğer bilimsel faaliyetler başta olmak üzere tüm birimlerin ihtiyaçlarının karşılanmasında kaynakların etkin ve verimli kullanılması; güvenlik, temizlik, mal alım-satım, personel servis, lojman ve taşınmazların kiraya verilmesinde kaliteli hizmetler sunmaktır.

Söz konusu hizmetlerin gerçekleştirilmesi mevzuata uygunluk, hesap verilebilirlik ile yeşil kampüs ve sıfır atık hedeflerini gözetmek.